شنبه ۶ دی ۱۳۹۳
بدون نظر

تفاوت آزمون کاغذی و کامپیوتری GRE

 آزمون GRE اشاره شد این آزمون به دو صورت کاغذی و کامپیوتری برگزار می شود و متاسفانه این آزمون در ایران فقط به طور کاغذی برگزار می شود. آزمون GRE کامپیوتری تفاوتهای بسیاری با آزمون GRE کاغذی دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنم:

در آزمون GRE کامپیوتری ترتیب Section ها توسط کامپیوتر انتخاب می شود و شما نمی دانید که پس از بخش Writing چه چیزی پیش رو دارید.

در آزمون GRE کامپیوتری یک بخش Experimental Section وجود دارد که ممکن است یا Quantitative Reasoning  یا Verbal Reasoning باشد. این بخش تاثیری در نمره شما ندارد ولی باید متذکر بشوم که شما نمی دانید که این بخش چه زمانی می آید. پس کاملا به این موضوع بی توجه باشید و تمام سوالات را با تمام قدرت و انرژی پاسخ دهید.

یک نکته بسیار جالب در مورد آزمون GRE کامپیوتری سطح سختی سوالات است. یک الگوریتم بسیار هوشمندانه سوالات را بسته به نوع پاسخی که می دهید برای شما انتخاب می کند. وقتی چند سوال را پاسخ نمی دهید سوالات آسان می شود.

در آزمون GRE کامپیوتری وقتی چند سوال پیاپی را درست پاسخ بدهید, سطح سوالات سخت تر می شود.

در آزمون GRE کامپیوتری سوالات سخت تر امتیاز بیشتری دارند!

در آزمون GRE کامپیوتری, پس از آزمون بلافاصله می توانید نتیجه بخش Quantitative Reasoning  و Verbal Reasoning را مشاهده نمایید. این نمره Unofficial است و پس از حدود ۲۰ روز هم نتیجه Official تمام بخش ها را می توانید در سایت ETS ببینید.

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

» ارسال نظرات