پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۲
بدون نظر

تفاوت استاندارد، شاخص و معیار

 استاندارد (Standard):
در لغت به معنای نظم، قاعده و قانون است و چنین تعریف می شود: تعیین و تدوین ویژگی های لازم در تولید یک محصول ( کالا ) و یا انجام یک خدمت. استاندارد در واقع حد یا حدود قابل قبول از شاخص یا به عبارت دیگر استاندارد خط قرمز شاخص می باشد.

شاخص (index):
نشان می دهد که وضعیت چیست؟ استاندارد نشان می دهد که آیا وضعیت مطلوب است یا نه؟و آیا اهداف و سیاست های تحقق یافته اند یا نه؟

معیار (metric):
نکات قابل اندازه گیری برای تشخیص درجه نزدیکی به اهداف است و با واژه ارزش تفاوت دارد. مقادیر قابل اندازه گیری،  مجموعه مقادیر به دست آمده طی یک بررسی مانند اعداد و ارقام، نسبت ها و درصدهای مربوط به یک سازمان است. در تعیین معیارها، رکورد ها و شاخص هایی که دیگر سازمان ها به آنها رسیده اند، مورد استفاده قرار می گیرند.  سه مفهوم شاخص، استاندارد و معیار اگر چه  با هم متفاوتند لکن هریک برای پیشرفت و سنجش موفقیت کارها ضروری می باشند.

دکترخلیل علی محمدزاده

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

» ارسال نظرات