سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
بدون نظر

تفاوت مدیریت و کنترل

« کنترل » به معنای حفظ وضعیت ­کنونی است؛ درحالی­ که «مدیریت» به معنای بهینه سازی وضع موجود است.

این دو واژه مدیریت و کنترل، از مهم­ترین واژه­ های تجاری هستند که هر روز با آن سر وکار داریم. واژه «کنترل» به معنای سلطه داشتن، امرکردن، حکومت ­کردن، ممانعت­ کردن، محدودکردن، قانون وضع ­کردن، مهارکردن و بازداشتن اسـت. تمـامی سـعی مـا در «کنترل کیفیت» سازگـاری پیداکردن با جزئیات اسـت. از سوی دیگر واژه «مدیریت» برای بسیاری از افراد مفاهیم مبهمی دارد. «مدیریت کردن» به معنای موفقیت در اجرای­ کاری با وجود موانع است و یا این­که اجرای­ کاری را با وجود موانع فراهم ­کرد. واژه مدیریت ریشه در یک واژه قدیمی ایتالیایی به معنال «کنترل و تربیت اسب» دارد.

از این رو مدیریت به معنای اداره یک شـرکت برای بازدهی بیشتر بـا غلبه بر مشکل­هـا و سختی­هاست. به عبارت دیگـر «کنترل» به معنـای حفظ وضعیت­ کنـونی (عملکرد تأمینی) است؛ درحـالی­که «مدیریت» به معنای بهینه سازی وضع موجود (عملکرد توسـعه ­ای) است. در نظام­ کایزن (سامانه مدیریت ژاپنی) تمام ­کارکنان مشغول اجرای امور بهینه هستند، درحـالی­کـه در نظام مدیریت سـنتی جـوامع غـربی ازکـارکنان نمی­خواهند تا در فعالیت­های بهینه­ کـارکنند؛ زیرا که بهینه سـازی در واقع در انحصار مدیران و متخصصان حرفه ­ای است. در نظام سنتی مدیریت غربی، کارکنان همواره زیرنظر مدیران و ناظران هستند تا بر اساس دستورالعمل­ها و قوانین موجود در زمینه تولید و کیفیت آن عمل ­کنند.

نقش مدیران
چنان چه از شما درباره مسئولیت­تان به عنوان یک مدیر پرسیده شود، پاسخ مختص به خود را دارید. پاسخ من به چنین پرسشی بسیار ساده و صریح است. چنان چه نتوانید میزان تولید، هزینه­ ها و کیفیت را بهینه ­کنید، شما مدیر نیستید و به درد شرکت خود نمی­خورید. درسـال جاری، چه قدر در ارتقای سطح فعالیت­های شرکت خود موفق بودید؟ برای ارتقا باید «مودا» را یافته و آنرا حذف ­کنید. به علاوه باید بسیاری از مشکل­ های (موداها) را برای مردم آسان سازید تا بتوانند راحت­تر به حل آن­ها بپردازند.

» ارسال نظرات