سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
بدون نظر

تفاوت مناقصه محدود و مناقصه عمومی

مناقصه از نظر روش دعوت برای متقاضیان و مناقصه‌گران به دو نوع صورت می‌گیرد:

روش دعوت عمومی (مناقصه عمومی) روش دعوت محدود (مناقصه محدود)
در مناقصه عمومی که اصل بر این نوع مناقصه است روش دعوت به‌صورتی است که متقاضیان و مناقصه‌گران دعوت شده و در اسناد، پروژه برایشان به‌صورت کامل تعریف می‌شود این روش دعوت از طریق انتشار فراخوان عمومی (روزنامه‌های کثیرالانتشار) به اطلاع عموم می‌رسد و در واقع از همه دعوت می‌شود که در صورت دارا بودن شرایط مورد نظر در مناقصه شرکت کنند، این روش با شفافیت و نظارت گروهی همراه است. در صورتی که در مناقصه محدود آگهی عمومی چاپ نشده و از همه واجدین شرایط دعوت نمی‌شود که در مناقصه عمومی شرکت کنند بلکه برای عده‌ای خاص دعوت‌نامه ارسال می‌شود و چون دعوت عمومی و فراخوان عمومی منتشر نشده این مناقصه «مناقصه محدود» خوانده می‌شود و یکسری اشخاص حقیقی و حقوقی خاص به این فرآیند (مناقصه) دعوت می‌شوند، یکی از شرایط الزامی مناقصه محدود اینست که حتماً باید از قبل لیست قانونی و مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح تهیه و در صورت عدم‌تهیه این لیست امکان برگزاری مناقصه به‌صورت محدود و ارسال دعوت‌نامه برای تعدادی مناقصه‌گران نخواهد بود، همچنین برای برگزاری مناقصه محدود از طرف بالا‌ترین مقام مسؤول توجیهات فنی– بازرگانی و توجیهاتی از این قبیل به‌صورت مستند باید برای برگزاری مناقصه محدود وجود داشته باشد و مجدداً توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که اصل بر برگزاری مناقصه به‌صورت عمومی بوده و مناقصات محدود در شرایط خاص و استثنایی برگزار می‌شود.

اصل و بنیاد مناقصه محدود مثبت است و برای مواردی پیش‌بینی شده که ضروریات و دلایل عقلی وجود ندارد که تعداد زیادی مناقصه‌گزار به‌صورت عمومی دعوت شوند مثلاً مناقصه‌ای قرار است برگزار شود که تنها ۴پیمانکار واجدشرایط شرکت در مناقصه وجود دارند در این صورت به‌جای برگزای مناقصه عمومی، مناقصه محدود برگزر می‌شود. برگزاری مناقصه محدود نباید برای مدیران به‌صورت عادی و روزانه شده و تمام پروژه‌ها و مناقصات به‌صورت محدود برگزار شود زیرا در صورتی که این مکانیزم در جای خود استفاده نشود می‌تواند موجبات رانت و فساد را فراهم کرده و باعث شود که بقیه پیمانکاران و شرکت‌ها از حقوق خود محروم شوند، لذا باید با احتیاط بسیار برا ی برگزاری مناقصه محدود عمل کرد.

دوستان نظرات کامل و مبسوطی ارایه کردند اما تنها نکته‌ای که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم اینست که مناقصه محدود شکلی از مناقصه عمومی است تنها با این تفاوت که در مناقصه عمومی آگهی و فراخوان عمومی منتشر می‌شود اما در مناقصه محدود «محدودیت برگزاری مناقصه عمومی» وجود دارد و تنها در حالتی به‌وجود می‌آید که محدودیت در دعوت از تعدادی خاص وجود دارد، مثلاً مناقصه‌ای قبلاً برای احداث تونل «X» برگزار شده و از بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ مناقصه‌گر شرکت کننده در این مناقصه در ارزیابی کیفی ۲۰تا۳۰ مناقصه‌گر انتخاب شده و امتیازات لازم را در ارزیابی‌های مناقصه کسب کرده‌اند، پس نیازی نیست که دوباره فراخوان عمومی منتشر شود و مجدداً ۴۰۰تا۵۰۰ مناقصه گر شرکت کرده و از بین آن‌ها مجددا‌‌ً همان ۲۰تا۳۰ مناقصه‌گر واجد شرایط شناخته شوند و امتیازات لازم را کسب کنند که این امر مستلزم هزینه‌‌های مجدد می‌باشد اما در صورت برگزاری مناقصه محدود می‌توان برای‌‌ همان شرکت‌های منتخب و واجدشرایط دعوت‌نامه ارسال و از آن‌ها دعوت کرد که در مناقصه شرکت کنند. اما بحث دیگری که وجود دارد اینست سازمان مدیریت یا معاونت نظارت راهبردی فعلی موظف به رتبه‌بندی پیمانکاران از نظر توان انجام کار و پروژه‌ها می‌باشد. به‌عنوان مثال یک دستگاه مناقصه‌گزار مناقصه‌ای را در زمینه خطوط نفت یا انبارهای نفتی برگزار خواهد کرد به‌علت عظیم بودن پروژه تنها شرکت‌ها و پیمانکارانی توان انجام این پروژه را دارند که دارای رتبه یک باشند یعنی سقفی در انجام پروژه‌ها وجود دارد و تنها ۳۰ شرکت دارای رتبه یک می‌باشند، بنابراین در این حالت برگزاری مناقصه عمومی و دعوت از ۱۰۰۰ شرکت کاری بیهوده و عبث بوده و تنها زمان‌گیر و هزینه‌بر می‌باشد پس اینجاست که مناقصه محدود معنی می‌گیرد یعنی «محدودیت در دعوت» است نه «محدودیت در اجرا».

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

» ارسال نظرات