چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲
یک نظر

تفاوت موج صوتی وموج الکترو مغناطیسی

سه تفاوت بین موج های الکترو مغناطیسی وامواج صوتی وجود دارد:

۱- موج های صوتی از نوع امواج مکانیکی بوده که برای انتشار به محیط مادی نیاز دارند ولی موج های الکترو مغناطیسی می توانند از محیط خلاء (جایی که هیچ ماده ای وجود ندارد) عبور کنند مانند نور خورشید که از خورشید به زمین می رسد از فاصله ۱۵۰ میلیون کیلو متری که هیچ ماده ای وجود ندارد به سطح زمین می رسد

۲- موج های صوتی سرعت کمی دارند ۳۴۰ متر بر ثانیه در هوای معمولی .امواج الکترو مغناطیسی سرعت بسیار زیادی دارند۳۰۰۰۰۰۰۰۰ متر بر ثانیه

۳- موج های صوتی به صورت طولی منتشر می شوند ولی موج های الکترو مغناطیسی به صورت عرضی

  1. مهدی گفت:

    بسیار عالی بود.سپاسگذارم

» ارسال نظرات