شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
بدون نظر

تفاوت پیچ خوردگی و شکستگی پا

 شکستگی ها اغلب وقتی به وجود می آید که قوزک صدمه دیده در آن قسمت از استخوانی که نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید ، دچار نقص گردیده باشد. تفاوت مکانیسمهایی که در بین نقاط صدمه دیده وجود دارد و به وسیله عکس برداری مشخص شده ، که تحت عمل جراحی قرار گرفته یا اینکه طی یک دوره درمان خاص و ویژه مورد معالجه قرار می گیرد.

تشخیص و درمان صدمات شدید قوزک پا در حال حاضر باعث شده که متخصصین ارتوپدی و دیگر پزشکان برای درمان ابتدائی آن با هم به رقابت بپردازند.

تعیین کردن مکانی که قوزک پا از آن ناحیه صدمه دیده است ، پیچ خوردگی را از شکستگی جدا می کند اما تشخیص دادن آن به طور صحیح بدون استفاده از اشعه ایکس امکان پذیر نیست. پزشکان می توانند با تشخیص و تعیین روند بهبودی ، آمادگی فرد برای برگشت به بازی و یا عدم توانبخشی فرد را درصورت تمایل او به بازگشت ، به بازی مورد بررسی قرار داده و تعیین نمایند . پیچ خوردگی قوزک پا ، یکی از دلایل معمول و متداول است که ورزشکاران بر اثر آن به خاطر ناتوانی ، بازی را از دست می دهند و از شرکت در مسابقه محروم می شوند. علی رغم فرصت های زیادی که پزشکان برای آشنایی و ارزیابی ، جهت شناخت صدمات قوزک پا در اختیار دارند ، هنوز تشخیص پیچ خوردگی از شکستگی استخوان بسیار سخت و دشوار است.

تشخیص صدمات قوزک پا براساس عوامل ظاهری آناتومی بدن در ابتدا ، امکان دارد موردی ساده به نظر آید. پیچ خوردگیهای بیشتر وقتی به وجود می آید که قوزک پا در قسمت استخوانی شکل که استواری و ثبات کمتری دارد صدمه می بیند.

شمار زیادی از پیچ خوردگی ها و دررفتگی های استخوان که بعد از دوره درمان دوباره عود می کند و عوارض طولانی مدتی را برای بیمار باقی می گذارد ، ناشی از بی ثباتی و نااستواری استخوان و یا ورم مفاصل است. همچنین دوره درمان به وسیله پزشک مربوط تا حد بهبودی کامل ، اجرا و تکمیل نگردیده است.

ورزشکاران و مربیان ، اغلب ، اهمیت کمی برای دررفتگی های قوزک پا قائل هستند و بدون توجه به عود کردن مجدد نقطه آسیب دیده یا فرض ناتوانی در محل ، قبل از اینکه به توانبخشی و بهبود کامل برسند خواستار بازگشت به بازی می باشند.

البته ، ورزشکاران و مربیان به مجرد اینکه احساس بهبود می کنند برای بازگشت به بازی و انجام تمرینات خود را تحت فشار قرار می دهند.

» ارسال نظرات