سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
بدون نظر

تفاوت Replan و Reschedule

فرآیند های  Replan و  Rescheduleهر دو از فر آیند های بروز رسانی و تهیه برنامه زمانبندی بهنگام و معتبر برای پروژه می باشند . تفاوت بین  Replan و  Reschedule در این است که گاهی برنامه زمانبندی تهیه شده اولیه که اصطلاحا Baseline  نامیده می شود و مبنای سنجش تاخیرات و تعجیلات می باشد پس از گذشت مدت زمانی از پروژه به دلیل تاخیرات زیاد و یا برآورد های اشتباه اولیه و یا تغییر ماهیت کارها اعم از توالی و یانوع فعالیت ها از ارزش واعتبار ساقط می شود و اصطلاحا دیگر معتبر نیست. در این زمان دیگر نمی توان روند پیشرفت واقعی پروژه را با برنامه Baseline  مقایسه نمود چون اختلاف ها زیاد و معنا دار می باشد . در موقع بروز چنین اتفاقی برنامه ریزان پروژه اقدام به تهیه برنامه زمانبندی مجدد و با اصلاح موارد عمده اختلاف می نمایند و یا اصطلاحا پروژه را مجددا برنامه ریزی می کنند به چنین کاری Replan گفته می شود.

ولی گاهی اوقات پس از شروع پروژه و درادامه کارها تاخیر و تعجیلاتی نسبت به برنامه Baseline  پیش می آید  که طبیعی است و در تمامی پروژه ها اتفاق می افتد ولی این تغییرات به حدی نیست که برنامه اولیه از درجه اعتبار ساقط شود و نتواند مبنای سنجش تفاوت بین برنامه و عملکر واقع گردد . در چنین مواردی در هر دوره بروز رسانی (مثلا دوهفته یا یک ماه ) پس از بروز رسانی برنامه ، برای اینکه کارهایی که در گذشته برنامه ریزی شده بودند ولی به هر دلیلی انجام نشدند و یا بطورکامل انجام نشدند به ابتدای تاریخ جاری پروژه منتقل گردند و یا اصطلاحا از زمان حال به بعد چیده شده و برنامه ریزی گردند، بر روی برنامه Reschedule  صورت می گیرد.

Reschedule  فعالیتهای آغاز شده و یا تمام شده (Actual  شده ) را در تاریخ واقعی شروع و یا پایان آنها نگهداری می کند و مابقی فعالیتهای انجام نشده و یا قسمتهای نیمه تکمیل فعالیتها را با توجه به توالی آنها مجددا از تاریخ Data Date به بعد می چیند و برنامه ریزی میکند .در حقیقت این برنامه یک برنامه واقعی عملیاتی Action Plan  برای آینده پروژه تهیه میکند

خلاصه :

Replan : زمانی از پروژه به دلیل تاخیرات زیاد و یا برآورد های اشتباه اولیه و یا تغییر ماهیت کارها اعم از توالی و یانوع فعالیت ها از ارزش واعتبار ساقط می شود. در این زمان دیگر نمی توان روند پیشرفت واقعی پروژه را با برنامه Baseline  مقایسه نمود. اصطلاحا پروژه را مجددا برنامه ریزی می کنند به چنین کاری Replan گفته می شود.

Reschedule : گاهی اوقات پس از شروع پروژه و درادامه کارها تاخیر و تعجیلاتی نسبت به برنامه Baseline  پیش می آید  که طبیعی است.ولی این تغییرات به حدی نیست که برنامه اولیه از درجه اعتبار ساقط شود. در چنین مواردی در هر دوره پس از بروز رسانی برنامه ، به جهت احیای روند پروژه به تاریخ و زمان جدید  ، بر روی برنامه Reschedule  صورت می گیرد.

» ارسال نظرات