a href="">

تفاوت VIP و CIP
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
بدون نظر

تفاوت VIP و CIP

VIP مخفف عبارت Very Important Person می باشد و معمولا به شخصی گفته می شود که از نظر سیاسی خیلی مهم است مانند: سفرا، وزارا، روسای جمهور و … CIP مخفف عبارت Commercial Important Person می باشد و معمولا به شخصی گفته می شود که از نظر تجاری مهم است مانند: روسای کارخانجات، روسای تیم […]

Page 1 of 11