a href="">

تفاوت بین شرکت های بخش عمومی و بخش خصوصی
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
بدون نظر

تفاوت شرکت های بخش عمومی و بخش خصوصی

شرکت های بخش عمومی و خصوصی هر دو وظیفه ی تولید انواع کالا و تحویل آن ها به عموم مردم را بر عهده دارند و عام بودن و یا خاص بودن آن هاست که بین آن ها تفاوت ایجاد میکند. گرچه بعضی از قوانین اجرایی برای هر دوی آن ها یکسان می باشد، اما بسیاری […]

Page 1 of 11